Kamphavstorg, fotografi från tidigt 1900-tal

2022-03-28

Fyravåningshusets norra gavel skymtas till vänster bakom handelsbodarna (träbyggnader) i anslutning till Kamphavstorg (i förgrunden till höger i bild). Fotografi från  1901-02 av Alfred Dahlgren (Upplandsmuseets samlingar). Handelsbodarna revs bara några få år senare. Då skapades en större öppen plats som inramades av Övre Slottsgatan, Gropgränd, kvarteret Kamphavet och S:t Olofsgatan. 1968 ändrades namnet från Kamphavstorg till Martin Luther Kings plan.

Kamphafs Torg. Utsnitt ur karta från 1884.

Tegel från Ribbingebäck

2020-02-20

Fyravåningshuset tillkom 1854 genom på- och tillbyggnad av ett äldre hus. Vid uppförandet (1854) användes handslaget tegel från Ribbingebäcks tegelbruk, beläget ca 25 km väster om Uppsala. Ursprunget kan bestämmas tack vare tegelslagarstämpeln ”RB” som återfinns på vissa tegelstenar (se bild nedan). 

Tegel i källarens murverk, fyravåningshuset (ingång Övre Slottsgatan 12). Ribbingebäcks tegelbruk stämplade ”RB” på en del av sina tegelstenar. Bruket lades ner i slutet av 1800-talet.

Likadana tegelstenar, stämplade ”RB”, kan man se i vissa tegelpartier i Wiks slott. Vid den omfattande restaureringen av slottet 1858-60 användes tegel från bruket i Ribbingebäck.