Karta

Karta över Uppsala Centrum (2019).   1 Kvarteret Kornhuset. 2 Gropgränd. 3 Övre Slottsgatan. 4 Martin Luther Kings plan. 5 Universitetshuset. 6 Åsgränd. 7 Carolina Rediviva. 8 Carolinaparken (Engelska parken). 9 Kyrkogårdsgatan. 10 Uppsala gamla kyrkogård. 11 Odinslund. 12 Gustavianum. 13 Domkyrkan. 14 S:t Olofsgatan. 15 Upplandsmuséet. 16 Dombron. 17 Skolgatan. 18 Sysslomansgatan. 19 Fyrisån. 20 Linnéträdgården. 21 Östra Ågatan. 22 Västra Ågatan. 23 Svartbäcksgatan. 24 Dragarbrunnsgatan. 25 Kungsgatan. 26 S:t Persgatan. 27 Stora Torget. 28 Vaksalagatan. 29 Nybron. 30 Drottninggatan. 31 Kungsängsgatan. 32 Uppsala Konsert och kongress. 33 Centralstationen. 34 Svandammen. 35 Stadsträdgården. 36 Akademiska sjukhuset. 37 Slottet. 38 Slottsbacken. 39 Botaniska trädgården.    

 

Kvarteret Kornhuset. Åbergska gården (Fjärdingen 18:1) och dess bebyggelse: (1) Fyravåningshuset.  (2) Femvåningshuset. (3) Gårdshuset.