Konstruktionsdatering (ritning)

2020-01-20

Ritningen nedan åskådliggör byggår för fastighetens husstommar, källare och takkupor. Konstruktionsdateringen grundar sig på genomförda studier av gårdens historia. (För en högupplöst version av ritningen, klicka på den.)