Uppsala Fjärdingen 18:1

Bebyggelse- och kulturhistoriska studier

Fastigheten med fastighetsbeteckningen Uppsala Fjärdingen 18:1 är belägen i hörnet av Övre Slottsgatan och Gropgränd, i kvarteret Kornhuset (se karta). Husen har gatuadresserna Övre Slottsgatan 12 och Gropgränd 5 A-D.

Denna hemsida är tillägnad studier av fastighetens bebyggelsehistoriska utveckling och kulturhistoriska värden.


Här kan du läsa om fastighetens historia i korthet. De historiska studierna presenteras under fliken PM. I bloggen hittar du kortare inlägg med inblickar i pågående forskning om fastigheten. Glöm inte att även titta in i bildgalleriet!


Nytt i bloggen:

Tegel från Ribbingebäcks tegelbruk. Till blogginlägget.