Gårdens historia i korthet

  • Åbergska gården är belägen i kvarteret Kornhuset i centrala Uppsala. Byggnadsbeståndet utgörs av ett fyravåningshus och ett femvåningshus i vinkel samt ett gårdshus. Sedan år 2000 ägs fastigheten av en bostadsrättsförening.
  • Sitt nuvarande utseende fick gården i huvudsak under 1800-talets andra hälft då två av dess tre byggnader uppfördes. Byggherre var en av Uppsalas mest framstående borgare, grosshandlaren och bagarmästaren Carl Åberg (1826-1913).
  • Fyravåningshuset uppfördes 1854 som ett bostadshus. Bottenvåningen inrymde även bageri- och butikslokaler. Byggnaden tillkom genom på- och tillbyggnad av ett äldre hus, uppfört i slutet av 1700-talet och påbyggt 1849.
  • Femvåningshuset uppfördes 1893 som ett bostadshus. Även denna byggnad tillkom genom på- och tillbyggnad av ett äldre hus, en trevånings bagerifabrik byggd 1874. 
  • Gårdshuset byggdes 1928 som ett butiks- och verkstadshus och tillbyggdes 1931 (Arkitekt: Gunnar Leche). Det nyttjades som bensinstation 1932-75 och därefter drevs en bilverkstad i lokalerna. Senare ändrades byggnaden till bostadshus.
  • Gårdens äldsta bevarade konstruktion är en källare från 1700-talets första hälft, byggd med valv och golv av tegel samt kallmurade partier.
  • Alltsedan slutet av 1600-talet, så långt tillbaka som fastighetens historia går att spåra, har olika näringsverksamheter drivits på fastigheten och i varierande grad påverkat dess utveckling. Bagerinäringen, som var utmärkande för gården i 115 år (1802-1917), har varit särskilt betydelsefull.

 

Åbergska gården, fastigheten Uppsala Fjärdingen 18:1, vy från Övre Slottsgatan (vid Universitetshuset). Från vänster: fyravåningshuset, femvåningshuset och gårdshuset.

Klicka här för att se en ritning med byggår för fastighetens konstruktioner.