Tegel från Ribbingebäck

2020-02-20

Fyravåningshuset tillkom 1854 genom på- och tillbyggnad av ett äldre hus. Vid uppförandet (1854) användes handslaget tegel från Ribbingebäcks tegelbruk, beläget ca 25 km väster om Uppsala. Ursprunget kan bestämmas tack vare tegelslagarstämpeln ”RB” som återfinns på vissa tegelstenar (se bild nedan). 

Tegel i källarens murverk, fyravåningshuset (ingång Övre Slottsgatan 12). Ribbingebäcks tegelbruk stämplade ”RB” på en del av sina tegelstenar. Bruket lades ner i slutet av 1800-talet.

Likadana tegelstenar, stämplade ”RB”, kan man se i vissa tegelpartier i Wiks slott. Vid den omfattande restaureringen av slottet 1858-60 användes tegel från bruket i Ribbingebäck.