Gropbageriet

2020-01-02

Bilden nedan visar det senaste arkivfyndet,  en uppmätningsritning (daterad 1928) av Gropbageriet, alltså det brygghus som uppfördes 1854 och revs 1930.

Gropbageriet revs för 90 år sedan. Men bland annat tack vare uppmätningsritningen vet vi nu en hel del om denna byggnad.

När jag i en tidigare text skrev om Gropbageriet hade jag inte tillgång till ritningen och fick förlita mig på försäkringsvärderingar etc. för att få en uppfattning om hur byggnaden såg ut och vilket syfte den haft. Läs om Gropbageriet i denna PM. Uppmätningsritningen förstärker konklusionen att byggnaden uppfördes för att i första hand komplettera/avlasta huvudbyggnadens bageri. Ovanvåningen inrymde enklare bagarbostäder. Notera att byggnadens stora bakugn anges som igenmurad på ritningen. Efter att bageriverksamheten flyttades till Svartbäcken användes troligen  f.d. Gropbageriets boningsrum som hyresbostäder medan övriga utrymmen främst nyttjades som förråd. Ritningen är daterad juli 1928 och är upprättad av Stadsarkitektkontoret i samband med att fastigheten bytte ägare. Evangeliska fosterlandsstiftelsen sålde då fastigheten till Anders Diös byggnadsfirma.

M.A.