Kamphavstorg, fotografi från tidigt 1900-tal

2022-03-28

Fyravåningshusets norra gavel skymtas till vänster bakom handelsbodarna (träbyggnader) i anslutning till Kamphavstorg (i förgrunden till höger i bild). Fotografi från  1901-02 av Alfred Dahlgren (Upplandsmuseets samlingar). Handelsbodarna revs bara några få år senare. Då skapades en större öppen plats som inramades av Övre Slottsgatan, Gropgränd, kvarteret Kamphavet och S:t Olofsgatan. 1968 ändrades namnet från Kamphavstorg till Martin Luther Kings plan.

Kamphafs Torg. Utsnitt ur karta från 1884.